หลักสูตรการสอน
 
หลักสูตรแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง (30 ชม.)

ใช้เวลาเรียน 10 ครั้ง 5 สัปดาห์
ราคา 15,500 บาท รวมมีดแกะสลัก 1 ชุด


การเรียนหลักสูตรแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง (30 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี 20 เปอร์เซ็นต์
 
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้มีด
2. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการนำมาแกะ
3. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน
4. ความรู้เกี่ยวกับใบตองในการนำมาทำกลีบต่างๆ
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำชิ้นงานไปใช้ในการตกแต่ง
 
ภาคปฏิบัติ 80 เปอร์เซ็นต์์  
  1. การแกะสลักพื้นฐานของผักและผลไม้แต่ละชนิด
2. การแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆลงบนเนื้อผลไม้และผัก
3. การนำชิ้นงานมาประกอบให้เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
 
     
ตัวอย่างในการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตอง เช่น  
  การฝึกการใช้มีดโดยใช้อุปกรณ์ในแนวทางโค้ง ตรง กลม
การฝึกปาดเนื้อผลไม้ชนิดต่างๆ
การแกะลงลายต่างๆ เช่น กลีบกุหลาบ กลีบรักเร่ กลีบผีเสื้อ
การฝึกในการเลือกใบตอง พับกลีบต่างๆ และประกอบชิ้นงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com