หลักสูตรการสอน
 
หลักสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)

ใช้เวลาเรียน 20 ครั้ง 10 สัปดาห์
ราคา 9,500 บาท รวมผ้ากันเปื้อน สูตรอาหาร


การเรียนหลักสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี 15 เปอร์เซ็นต์์
 
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละชนิด
2. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของแต่ละชนิด
3. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาของน้ำแต่ละชนิดให้นานที่สุด
 
ภาคปฏิบัติ 85 เปอร์เซ็นต์  
  1. การประกอบเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งชนิดร้อน เย็น
2. การเตรียมสมุนไพรในการใช้ต้มกับน้ำ
 
     
ตัวอย่างการประกอบเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น  
  น้ำว่านหางจระเข้                น้ำใบบัวบก                น้ำตะไคร้
น้ำใบเตย                         น้ำนมข้าวโพด             น้ำข้าวกล้องงอก
น้ำนมถั่วเหลือง                  น้ำลูกเดือย                 น้ำธัญพืช
น้ำอาร์ซี                          น้ำกระเพรา                 น้ำข่า
น้ำพั้นซ์รวมรส                    น้ำโรคมะเร็ง               น้ำว่านกาบหอย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com