หลักสูตรการสอน
 
หลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหาร (30 ชม.)

ใช้เวลาเรียน 10 ครั้ง 5 สัปดาห์
ราคา 8,500 บาท  รวมผ้ากันเปื้อน สูตรเทคนิค


การเรียนหลักสูตรเทคนิคการประกอบอาหาร (30 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี 50 เปอร์เซ็นต์
 
  1. ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคนิคการประกอบอาหารชนิดต่างๆ
2. ความรู้ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำอาหาร
 
ภาคปฏิบัติ 50 เปอร์เซ็นต์  
  1. การปฏิบัติการประกอบอาหารเทคนิคชนิดต่างๆ
2. การปฏิบัติฝึกเทคนิคและให้เกิดความชำนาญชนิดต่างๆ
3. การฝึกปฏิบัตินำเทคนิคไปใช้ในการประกอบอาหารในชนิดอื่นๆ
 
     
ตัวอย่างเทคนิคการประกอบอาหาร เช่น  
  เทคนิคในการใช้มีดกับ เนื้อสัตว์ ผลไม้ ผัก
เทคนิคการ ผัด ทอด ต้ม ย่าง ให้อาหารออกมาสวยงาม
เทคนิคการปรุงอาหารชนิดต่างๆให้มีรสชาติอร่อย
ทักษะการประกอบอาหารพื้นฐานของการเป็นเชฟ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com