หลักสูตรการสอน
 
หลักสูตรต้นตำรับขนมไทยชาววัง (90 ชม.)

ใช้เวลาเรียน 30 ครั้ง 15 สัปดาห์์
ราคา 12,500 บาท รวมผ้ากันเปื้อน กล่องใส่ขนม สูตรอาหาร


การเรียนหลักสูตรต้นตำรับขนมไทยชาววัง (90 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี 20 เปอร์เซ็นต์์
 
  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติขนมไทย
2. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำขนมไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน
4. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการทำขนมไทยแบบต่างๆ
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำขนมไทยไปใช้ในงานพิธีต่างๆ
 
ภาคปฏิบัติ 80 เปอร์เซ็นต์์  
  1. การประกอบขนมไทยเช่น กวน นึ่ง ทอด อบ ตากแดด ต้ม
2. การประกอบขนมไทยในโอกาสต่างๆ
 
     
ตัวอย่างการประกอบขนมไทย เช่น  
  ขนมหม้อแกง                ถั่วกวน                 ลอดช่อง
สาลี่                           ปุยฝ้าย                ขนมเปียกปูน
ขนมชั้น                       ตะโก้                  วุ้นชนิดต่างๆ
ทองหยิบ                     ทองหยอด            ฝอยทอง
เม็ดขนุน                      ข้าวเหนียวแดง        อาลัว
ขนมน้ำดอกไม้               ขนมฟักทอง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com