หลักสูตรการสอน
 
หลักสูตรห้องเครื่องอาหารไทย (240 ชม.)

ใช้เวลาเรียน 80 ครั้ง 26 สัปดาห์
ราคา 22,500 บาท รวมผ้ากันเปื้อน กล่องใส่อาหาร สูตรอาหาร


การเรียนหลักสูตรอาหารไทยต้นตำรับห้องเครื่อง (240 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎี 20 เปอร์เซ็นต์
 
  1. ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารในต่างแดน
3. ความรู้ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารไทย
 
ภาคปฏิบัติ 80 เปอร์เซ็นต์์  
  1. การประกอบอาหารชนิดต่างๆ เช่น หลน แกง ต้ม ทอด นึ่ง
2. การประกอบอาหารไทย 4 ภาค
3. การประกอบอาหารว่าง
4. การประกอบอาหารประเัภท เครื่องต่างๆ ในการประกอบอาหารไทยชนิดต่างๆ
5. การแกะสลักผัก ผลไม้ งานใบตอง ที่ใช้ในการจัดสำหรับห้องเครื่อง คาว หวาน
 
     
ตัวอย่างการประกอบอาหาร เช่น  
  แกงเขียวหวาน                แกงจืดสามกษัตริย์                 แกงเทโพ
ยำถั่วพลู                        น้ำพริกลงเรือ                        เต้าเจี้ยวหลน
ขนมจีนน้ำยา                   ทอดมันกุ้ง                           ปั้นสิบไส้ปลา
พะแนงหมู                       ห่อหมก                              กระทงทอง
กุ้งห่มสไบ                      ช่อม่วง                               ทับทิมกรอบ
เม็ดขนุน                         ฝอยทอง                            ข้าวเหนียวมูน
แกะสลักผัก ผลไม้ แครอท หัวไชเท้า
งานใบตอง เย็บถาดใส่อาหารทั้งคาว หวาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com