ตารางเวลาการใช้ห้องประกอบการอาหาร


ตารางเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร 1

วันจันทร์

เวลา 09.00-12.00 น.          อาหารไทยในต่างประเทศ
                                    อาหารไทยห้องเครื่องต้นตำรับ
เวลา 12.00-13.00 น.          พัก
เวลา 13.00-16.00 น.          เบเกอรี่ระดับมืออาชีพ
เวลา 16.00-18.00 น.          หลักสูตรอาหารพิเศษ

วันอังคาร

เวลา 09.00-12.00 น.          เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เวลา 12.00-13.00 น.          พัก
เวลา 13.00-16.00 น.          ต้นตำรับขนมไทยชาววัง
เวลา 16.00-18.00 น.          เบเกอรี่หลักสูตรพิเศษ

วันพุธ

เวลา 09.00-12.00 น.          อาหารไทยในต่างประเทศ
                                    อาหารไทยห้องเครื่องต้นตำรับ
เวลา 12.00-13.00 น.          พัก
เวลา 13.00-16.00 น.          เบเกอรี่ระดับมืออาชีพ
เวลา 16.00-18.00 น.          หลักสูตรอาหารพิเศษ

วันพฤหัสบดี

เวลา 09.00-12.00 น.          เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เวลา 12.00-13.00 น.          พัก
เวลา 13.00-16.00 น.          ต้นตำรับขนมไทยชาววัง
เวลา 16.00-18.00 น.          เบเกอรี่หลักสูตรพิเศษ

วันศุกร์

เวลา 09.00-12.00 น.          อาหารไทยในต่างประเทศ
                                    อาหารไทยห้องเครื่องต้นตำรับ
เวลา 12.00-13.00 น.          พัก
เวลา 13.00-16.00 น.          เบเกอรี่ระดับมืออาชีพ
เวลา 16.00-18.00 น.          หลักสูตรอาหารพิเศษ

วันเสาร์

เวลา 09.00-11.00 น.          อาหารหลักสูตรพิเศษ
เวลา 11.00-12.00 น.          พัก
เวลา 12.00-14.00 น.          ขนมไทย
เวลา 14.00-18.00 น.          อาหารหลักสูตรพิเศษ

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-12.00 น.          เบเกอรี่หลักสูตรพิเศษ
เวลา 12.00-14.00 น.          อาหารหลักสูตรพิเศษ
เวลา 14.00-15.00 น.          พัก
เวลา 15.00-18.00 น.          เบเกอรี่หลักสูตรพิเศษ


ตารางเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร 2

วันจันทร์

เวลา 13.00-16.00 น.          แกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
เวลา 16.00-18.00 น.          เทคนิคการประกอบอาหาร

วันอังคาร

เวลา 16.00-18.00 น.          เทคนิคการประกอบอาหาร

วันพุธ

เวลา 13.00-16.00 น.          แกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
เวลา 16.00-18.00 น.          เทคนิคการประกอบอาหาร

วันพฤหัสบดี

เวลา 16.00-18.00 น.          เทคนิคการประกอบอาหาร

วันศุกร์

เวลา 13.00-16.00 น.          แกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
เวลา 16.00-18.00 น.          เทคนิคการประกอบอาหาร


 
   
   
 
 


Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com