บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ สุภาภรณ์ เนียบพลับการศึกษา
  • ปริญญาโท ก.ศ.ม การอุดมศึกษา
  • ปริญญาตรี คบ.อาหารและโภชนาการ

ประสบการณ์
  • หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  • วิทยากรอบรมผู้ต้องขังหญิง (ฝึกอาชีพก่อนพ้นโทษ) ณ ทัณฑ์สถานหญิง จังหวัดชลบุรี

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com