บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ ชนิดาภานันท์ จิรศักดิ์สงวนการศึกษา
  • ปริญญาตรี คบ.อาหารและโภชนาการ
  • ปริญญาโท กศ.ม เทคโนโลยีการศึกษา

ประสบการณ์
  • อาจารย์พิเศษสาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com