บุคลากรภายในโรงเรียน
 
อาจารย์ เติมพงษ์ สร้อยจรุงการศึกษา
  • ปริญญาตรี คศ.บ (อาหารและโชนาการ)
  • ปริญญาโท กำลังศึกษาต่อ

ประสบการณ์
  • อาจารย์สอนสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com