บุคลากรภายในโรงเรียน
 
ผู้ช่วนสอน บุญฤทธิ์ สมพงษ์การศึกษา
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สาขา อาหารและโภชนาการ
  • ปริญญาตรี กำลังศึกษาต่อ

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2010 @ sanslipcuicine.com